När du blir intresserad att bo på Stjärnehagen är du välkommen att kontakta föreningens ordförande Mirja Korhonen på tel 070 33 19 150 eller sekreterare Margret Holmgren telefon 070 22 81 691. De kan ge dig all  information du önskar om området och om det finns någon lägenhet ledig.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Föreningen för en förteckning över de som visat intresse för att bo på Stjärnehagen. Vill du bli antecknad som intresserad  är du välkommen att kontakta oss. Får vi en uppsägning av någon av våra lägenheter kontaktar vi intresserade i turordning på intresselistan. 

 


Fastigheten med de 16 bostäderna ägs av det kommunala bostadsbolaget Flens Bostads AB och förvaltas av den Kooperativa Hyresrättsföreningen Stjärnehagen, som med en egen styrelse sköter den dagliga verksamheten.

Dela den här sidan