Här finns 16 moderna enplansbostäder, 3- och 4-rummare med kooperativ hyresrätt.

För närvarande är alla lägenheter uthyrda.

Är du intresserad av att bo på Stjärnehagen, är du välkommen att kontakta oss för att bli antecknad på vår intresselista.

 

 

 

 

 

 

Adress:
Stjärnehagens Kooperativa hyresrättsförening
Hultvägen 4C
642 32 Flen

Ordförande: Mirja Korhonen
e-post:  mirja.korhonen@yahoo.se

telefon: 070 33 19 150

 

Sekreterare: Margret Holmgren

e-post margret.holmgren@telia.com

telefon 070 22 81 691

 

 

Bekväma bostadslägenheter i

Kooperativa hyresrättsföreningen Stjärnehagen.
Fast pris, varenda krona tillbaka
vid avflyttning

= ingen risk!

Flens bostads AB, helägt dotterbolag till
Flens kommun, äger mark och byggnader.

Kooperativa hyresrättsföreningen Stjärnehagen
förvaltar området med sin fina bebyggelse,
sköna utemiljöer och gemensamma vägar,
grönområden och bilplatser.